Breaking News
Home / گزارش‌ها / جایزه‌ها

جایزه‌ها

اعلان جایزه یونسکو- جابر الاحمد الصباح

اعلان جایزه یونسکو- جابر الاحمد الصباح سازمان یونسکو جایزه جابر الاحمد الصباح امیر کویت را  به اعلان سپرده است. این جایزه هر دو سال یکبار با حمایت مالی امیر کویت از طریق سازمان یونسکو به کسانیکه در بخش توانمند سازی اشخاص دارای معلولیت در عرصه فناوری دیجیتالی گامهای موثر برداشته …

Read More »

موسسه کمک به معارف افغانستان (Aid Afghanistan for Education)  برنده جایزه سواد آموزی یونسکو گردید

موسسه کمک به معارف افغانستان که از طریق کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان در جایزه سواد آموزی یونسکو- کینگ سی جونگ(UNESCO King Sejong Literacy Prize) معرفی گردیده بود، بعد از بررسی اسناد و فعالیت های این موسسه توسط هیئت داوران بین المللی، در عرصه همکاری و پیشرفت سواد آموزی …

Read More »

جایزه LOREAL- UNESCO زنان و علم

جایزه Loreal-UNESCO برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ تحت عنوان زنان در پروگرام علمی به اعلان گذاشته است. این جایزه هر سال یکبار برای زنانیکه تحقیقات علمی شان تاثیری بالای جامعه داشته باشند اهدا میگردد. جایزه مذکور مبلغ ۱۰۰,۰۰۰$€  پول نقد بوده که برای پنج نفر برتر در سال ۲۰۱۹ …

Read More »

اعلان جایزه بین المللی یونسکو تحت عنوان: سواد آموزی و انکشاف مهارت ها

اعلان جایزه بین المللی یونسکو تحت عنوان: سواد آموزی و انکشاف مهارت ها سازمان یونسکو هر سال در عرصه پیشرفت، تعالی و نوآوری در زمینه سوادآموزی در سراسر جهان برای ترویج شیوه های موثر و نوآورانه و تشویق جوامع با سواد و پویا جوایز را اهدا می نمایند. بناً کاندیدان …

Read More »

اعلان جایزه مادانجیت سنگ (Madanjeet Singh) بر پایه ترویج بردباری و محو خشونت

منبع: وبسایت یونسکو دفتر مرکزی یونسکو از اهدای جایزه مادانجیت سنگ (Madanjeet Singh) بر پایه ترویج بردباری و محو خشونت میباشد خبر میدهد. این جایزه مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ دالر امریکای همراه با تقدیر نامه را در بر میگیرد برای دو تن از برنده گان بطور مساویانه اعطا خواهند شد. شرایط کاندیدان …

Read More »

اعلان جایزه سال ۲۰۱۸ یونسکو برای آموزش دختران و زنان

سازمان جهانی یونسکو به مناسبت هشتم مارچ ( روز همبستگی زنان جهان) جایزه سال ۲۰۱۸ برای آموزش دختران و زنان را به اعلان سپرده است. در این جایزه از  دولت های عضو سازمان یونسکو و موسسات غیر دولتی، انستیتوت ها بصورت سازمانی و انفرادی به تعداد سه کاندید که سهم …

Read More »

اعطای کمک هزینه تحقیقی آیسیسکو برای دانشمند جوان

سازمان آیسیسکو در نظر دارد تا سلسله برنامه های تحقیقاتی دانشمند جوان ( زیر ۴۰سال) در بخش های مختلف که هدف آن ارتقای ظرفیت در عرصه های تکنالوژی بوده برای دوره دو سال برگزار نماید. دانشمندان جوان که خواهان تحقیق در عرصه های: Nanotechnology Health biotechnology Information and communication technologies …

Read More »

جایزه سازمان آیسیسکو برای سواد آموزی و آموزش غیر رسمی

سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی کشور های اسلامی( آیسیسکو) جایزه سواد آموزی و آموزش غیر رسمی را به اعلان سپرده اند. هدف: ترویج بهترین شیوه سواد آموزی و تعلیمات آموزش غیر رسمی، بخصوص آنهای که توسط NGOs  و سازمان های جامعه مدنی ایجاد شده است. شرایط اشتراک: فایل های کاندید …

Read More »

رقابت در جایزه سواد آموزی بی بی گل -۲۰۱۸

منبع: دفتر یونسکوی کابل   اعلان برای درخواست: دفتر یونسکو با همکاری دفتر نزدیک بانوی اول جمهوری اسلامی افغانستان ، دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری و معینیت سواد آموزی وزارت معارف از تمام دوطلبان تقاضا بعمل می آورد که درخواست های خویش را برای اشتراک در مسابقه سواد  آموزی بی …

Read More »

فراخوان برای درخواست( رقابت سواد آموزی جوانان و بزرگسالان بی بی گل برای سال ۲۰۱۷)

فراخوان برای درخواست( رقابت سواد آموزی جوانان و بزرگسالان بی بی گل برای سال ۲۰۱۷) تحت موضوع “سواد برای تغیرات اجتماعی و انکشاف پایدار” دفتر یونسکو در کابل با همکاری دفتر بانوی اول، دفتر معاون دوم ریاست جمهوری و معینیت سواد آموزی وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان، فراخوان را تحت …

Read More »