Home / گزارش‌ها / جایزه‌ها

جایزه‌ها

فراخوان جایزه ۳۰۰۰۰۰ هزار دالری یونسکو-حمدان بن رشید المکتوم

جایزه یونسکو- حمدان بن رشید المکتو هر دو سال یکبار برای کسانیکه عملکرد برجسته در افزایش اثر بخشی معلمان و ابتکاراتی را که به بهبود شیوه‌های آموزشی در سراسر جهان کمک می‌کند، با اولویت دادن به کشورهای در حال توسعه و جوامع محروم اهدا می‌نماید. بناً نهادها، سازمان‌های بین المللی …

Read More »

فراخوان جایزه ۵۰ هزار دالری یونسکو- جاپان

فراخوان جایزه ۵۰ هزار دالری یونسکو- جاپان جایزه یونسکو-ژاپن در مورد آموزش برای توسعه پایدار (ESD) که هر سال برای سه پروژه و برنامه‌های برجسته ارتقاء ESD یا آموزش انکشاف پایدار داده می‌شود، حالا به اعلان گذاشته است. دولت‌ها، انجوها و سازمان‌ها بطورگروپی و فردی میتوانند در سال ۲۰۱۹ کاندیدا …

Read More »

اعلان جایزه یونسکو در عرصه آموزش زنان و دختران

سازمان جهانی یونسکو جایزه‌ای را به اعلان گذاشته و از دولت های عضو خواسته است که افراد و یا نهادهای که در عرصه آموزش زنان و دختران دستآوردهای چشمگیری داشته اند معرفی نماید.آخرین مهلت ارسال پروژه های یا برنامه ۲۵ می سال ۲۰۱۹ میباشد. قابل ذکر است که این جایزه مبلغ ۵۰۰۰۰ …

Read More »

اعلان جایزه یونسکو جاپان در بخش تعلیمات انکشاف پایدار ۲۰۱۹

اعلان جایزه یونسکو جاپان در بخش تعلیمات انکشاف پایدار ۲۰۱۹ سازمان جهانی یونسکو جایزه‌ای را تحت عنوان یونسکو- جاپان به اعلان گذاشته است. این جایزه توسط حکومت جاپان حمایت مالی میگردد و هر سه سال یک‌بار برای اشخاص و نهاد‌های که در بخش تعلیمات انکشاف پایدار برنامه‌ها و فعالیت‌های فوق‌العاده داشته …

Read More »

اعلان جایزه سازمان آیسیسکو برای علوم ساینسی و تکنالوژی

سازمان آیسیسکو جایزه سال ۲۰۱۹ برای علوم ساینسی و تکنالوژی را به اعلان سپرده است. این جایزه هر سه سال یک بار برای محققین و دانشمندان کشور های عضو سازمان آیسیسکو که در عرصه های اجتماعی- اقتصادی مشخصاً در بخش های بیولوژی، کیمیا، جیولوژی، ریاضیات، فزیک و تکنالوژی تحقیقات انجام …

Read More »

اعلان جایزه یونسکو- جابر الاحمد الصباح

اعلان جایزه یونسکو- جابر الاحمد الصباح سازمان یونسکو جایزه جابر الاحمد الصباح امیر کویت را  به اعلان سپرده است. این جایزه هر دو سال یکبار با حمایت مالی امیر کویت از طریق سازمان یونسکو به کسانیکه در بخش توانمند سازی اشخاص دارای معلولیت در عرصه فناوری دیجیتالی گامهای موثر برداشته …

Read More »

موسسه کمک به معارف افغانستان (Aid Afghanistan for Education)  برنده جایزه سواد آموزی یونسکو گردید

موسسه کمک به معارف افغانستان که از طریق کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان در جایزه سواد آموزی یونسکو- کینگ سی جونگ(UNESCO King Sejong Literacy Prize) معرفی گردیده بود، بعد از بررسی اسناد و فعالیت های این موسسه توسط هیئت داوران بین المللی، در عرصه همکاری و پیشرفت سواد آموزی …

Read More »

جایزه LOREAL- UNESCO زنان و علم

جایزه Loreal-UNESCO برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ تحت عنوان زنان در پروگرام علمی به اعلان گذاشته است. این جایزه هر سال یکبار برای زنانیکه تحقیقات علمی شان تاثیری بالای جامعه داشته باشند اهدا میگردد. جایزه مذکور مبلغ ۱۰۰,۰۰۰$€  پول نقد بوده که برای پنج نفر برتر در سال ۲۰۱۹ …

Read More »

اعلان جایزه بین المللی یونسکو تحت عنوان: سواد آموزی و انکشاف مهارت ها

اعلان جایزه بین المللی یونسکو تحت عنوان: سواد آموزی و انکشاف مهارت ها سازمان یونسکو هر سال در عرصه پیشرفت، تعالی و نوآوری در زمینه سوادآموزی در سراسر جهان برای ترویج شیوه های موثر و نوآورانه و تشویق جوامع با سواد و پویا جوایز را اهدا می نمایند. بناً کاندیدان …

Read More »

اعلان جایزه مادانجیت سنگ (Madanjeet Singh) بر پایه ترویج بردباری و محو خشونت

منبع: وبسایت یونسکو دفتر مرکزی یونسکو از اهدای جایزه مادانجیت سنگ (Madanjeet Singh) بر پایه ترویج بردباری و محو خشونت میباشد خبر میدهد. این جایزه مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ دالر امریکای همراه با تقدیر نامه را در بر میگیرد برای دو تن از برنده گان بطور مساویانه اعطا خواهند شد. شرایط کاندیدان …

Read More »