Home / گزارش‌ها

گزارش‌ها

فراخوان جایزه ۳۰۰۰۰۰ هزار دالری یونسکو-حمدان بن رشید المکتوم

جایزه یونسکو- حمدان بن رشید المکتو هر دو سال یکبار برای کسانیکه عملکرد برجسته در افزایش اثر بخشی معلمان و ابتکاراتی را که به بهبود شیوه‌های آموزشی در سراسر جهان کمک می‌کند، با اولویت دادن به کشورهای در حال توسعه و جوامع محروم اهدا می‌نماید. بناً نهادها، سازمان‌های بین المللی …

Read More »

فراخوان جایزه ۵۰ هزار دالری یونسکو- جاپان

فراخوان جایزه ۵۰ هزار دالری یونسکو- جاپان جایزه یونسکو-ژاپن در مورد آموزش برای توسعه پایدار (ESD) که هر سال برای سه پروژه و برنامه‌های برجسته ارتقاء ESD یا آموزش انکشاف پایدار داده می‌شود، حالا به اعلان گذاشته است. دولت‌ها، انجوها و سازمان‌ها بطورگروپی و فردی میتوانند در سال ۲۰۱۹ کاندیدا …

Read More »

اعلان جایزه یونسکو در عرصه آموزش زنان و دختران

سازمان جهانی یونسکو جایزه‌ای را به اعلان گذاشته و از دولت های عضو خواسته است که افراد و یا نهادهای که در عرصه آموزش زنان و دختران دستآوردهای چشمگیری داشته اند معرفی نماید.آخرین مهلت ارسال پروژه های یا برنامه ۲۵ می سال ۲۰۱۹ میباشد. قابل ذکر است که این جایزه مبلغ ۵۰۰۰۰ …

Read More »

اعلان جایزه یونسکو جاپان در بخش تعلیمات انکشاف پایدار ۲۰۱۹

اعلان جایزه یونسکو جاپان در بخش تعلیمات انکشاف پایدار ۲۰۱۹ سازمان جهانی یونسکو جایزه‌ای را تحت عنوان یونسکو- جاپان به اعلان گذاشته است. این جایزه توسط حکومت جاپان حمایت مالی میگردد و هر سه سال یک‌بار برای اشخاص و نهاد‌های که در بخش تعلیمات انکشاف پایدار برنامه‌ها و فعالیت‌های فوق‌العاده داشته …

Read More »

اعلان جایزه سازمان آیسیسکو برای علوم ساینسی و تکنالوژی

سازمان آیسیسکو جایزه سال ۲۰۱۹ برای علوم ساینسی و تکنالوژی را به اعلان سپرده است. این جایزه هر سه سال یک بار برای محققین و دانشمندان کشور های عضو سازمان آیسیسکو که در عرصه های اجتماعی- اقتصادی مشخصاً در بخش های بیولوژی، کیمیا، جیولوژی، ریاضیات، فزیک و تکنالوژی تحقیقات انجام …

Read More »

ملاقات رئیس کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو با معاون امور فرهنگی ریاست روابط فرهنگی وزارت محترم امورخارجه

  الیوم یکشنبه مورخ ۲۵ سنبله ۱۳۹۷ محترم محمد شاکر”حبیب یار” رئیس کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان با محترم محمد رحیم “پیرزاده” معاون امور فرهنگی  وزارت امور خارجه  در دفتر کاری اش ملاقات بعمل آورد. در ابتدای این جلسه محترم محمد شاکر “حبیب یار” تشریف آوری محترم محمد رحیم”پیرزاده” …

Read More »

ملاقات سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی با آقای فرهاد بشریار سکرتر اول سفارت افغانستان در کشور فرانسه و سازمان های یونسکو و آیسیسکو

روزسه شنبه مورخ ۶ سنبله محترم محمد شاکر حبیب یار سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان با محترم فرهاد بشریار سکرتر اول سفارت افغانستان در کشور فرانسه و سازمان های یونسکو و آیسیسکو در دفتر کاری شان ملاقات نمودند. دراین ملاقات که محترم محمد عثمان ثمین آمر امور …

Read More »

اعلان جایزه یونسکو- جابر الاحمد الصباح

اعلان جایزه یونسکو- جابر الاحمد الصباح سازمان یونسکو جایزه جابر الاحمد الصباح امیر کویت را  به اعلان سپرده است. این جایزه هر دو سال یکبار با حمایت مالی امیر کویت از طریق سازمان یونسکو به کسانیکه در بخش توانمند سازی اشخاص دارای معلولیت در عرصه فناوری دیجیتالی گامهای موثر برداشته …

Read More »

موسسه کمک به معارف افغانستان (Aid Afghanistan for Education)  برنده جایزه سواد آموزی یونسکو گردید

موسسه کمک به معارف افغانستان که از طریق کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان در جایزه سواد آموزی یونسکو- کینگ سی جونگ(UNESCO King Sejong Literacy Prize) معرفی گردیده بود، بعد از بررسی اسناد و فعالیت های این موسسه توسط هیئت داوران بین المللی، در عرصه همکاری و پیشرفت سواد آموزی …

Read More »

اشتراک موفقانه ذبیح الله” ورسجی” مسئول بخش ساینس و تکنالوژی کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان درپنجمین دور جلسه بین المللی کمیسیون های ملی یونسکو

محترم ذبیح الله ورسجی مدیر ساینس و تکنالوژی کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو در پنجمین دور جلسه بین المللی کمیسیون های ملی یونسکو (The fifth Interregional Meeting of National Commissions for UNESCO  که در جهموری کینیا از تاریخ ۱۹ الی ۲۱ ماه جون۲۰۱۸  برگزار گردیده بود اشتراک ورزید. در این …

Read More »