زنان

اعلان جایزه یونسکو در عرصه آموزش زنان و دختران

سازمان جهانی یونسکو جایزه‌ای را به اعلان گذاشته و از دولت های عضو خواسته است که افراد و یا نهادهای که در عرصه آموزش زنان و دختران دستآوردهای چشمگیری داشته اند معرفی نماید.آخرین مهلت ارسال پروژه های یا برنامه ۲۵ می سال ۲۰۱۹ میباشد. قابل ذکر است که این جایزه مبلغ ۵۰۰۰۰ …

Read More »

اعلان جایزه سال ۲۰۱۸ یونسکو برای آموزش دختران و زنان

سازمان جهانی یونسکو به مناسبت هشتم مارچ ( روز همبستگی زنان جهان) جایزه سال ۲۰۱۸ برای آموزش دختران و زنان را به اعلان سپرده است. در این جایزه از  دولت های عضو سازمان یونسکو و موسسات غیر دولتی، انستیتوت ها بصورت سازمانی و انفرادی به تعداد سه کاندید که سهم …

Read More »

خشونت علیه زنان هیچ مرز اجتماعی و اقتصادی ندارد

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ روز ۲۵ نومبر را بعنوان روز محو خشونت علیه زنان رسمیت شناخته است و در تاریخ مناسبت های این سازمان درج گردیده تا از این طریق همه ساله توجه دولت ها و مردم جهان به این موضوع بسیار مهم مورد تاکید قرار دهد. خشونت علیه …

Read More »

ورکشاپ و کمپاین افزایش شمولیت دختران به مکاتب در ولایت هرات برگزار شد

  پروژه ورکشاپ و کمپاین افزایش شمولیت دختران در مکاتب از تاریخ ۱۸ الی ۲۳ ثور سال روان در شهر هرات برگزار گردید.  در این ورکشاپ و کمپاین محور یا اساس تعلیم و تحصیل، تعلیم و تحصیل از نگاه قانون، اهمیت آموزش و تحصیل، چرا باید تحصیل نماییم، جایگاه علم …

Read More »

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ۲۰۳۰

هدف ۱: نقطه پایین گذاشتن به تمام انواع فقر در همه جا هدف ۲: پایان گرسنگی، تامین امنیت غذایی، بهبود تغذیه و ترویج زراعت پایدار هدف ۳: حصول اطمینان از زندگی صحتمند و ترویج سعادت برای همه در تمام مراحل سنی هدف ۴: تضمین آموزش فراگیر با کیفیت برابر و …

Read More »

ورکشاپ و کمپاین افزایش شمولیت دختران در مکاتب، در ولایت ننگرهار برگزار شد

  پروژه ورکشاپ و کمپاین افزایش شمولیت دختران در مکاتب از تاریخ ۵ حمل الی ۱۰ حمل سال روان در شهر جلال آباد برگزار گردید.  در این ورکشاپ و کمپاین محور یا اساس تعلیم و تحصیل، تعلیم و تحصیل از نگاه قانون، اهمیت آموزش و تحصیل، چرا باید تحصیل نماییم، …

Read More »

اختتام ورکشاپ ارتقای ظرفیت کارمندان طبقه اناث وزارت معارف

الیوم چهار شنبه مورخ ۱۵ جدی ۱۳۹۵ محفلی بمناسبت ختم ورکشاپ و توزیع سرتفیکت برای اشتراک کننده گان ورکشاپ تحت عنوان ارتقای ظرفیت کامندان طبقه اناث وزارت معارف در بخش های اداره، مدیریت، نظارت و ارزیابی با اشتراک محمد شاکر حبیب یار سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان, …

Read More »