Home / فعالیت‌ها / ساینس و تکنالوژی

ساینس و تکنالوژی

آغاز برنامه ارتقای ظرفیت واحد های جندر ادارات

الیوم چهارشنبه مورخ ۲۸ قوس پروژه ارتقای ظرفیت بخش جندر وزارت خانه ها و ادارات در سالون جلسات بنیاد اندیشه واقع کارته چهار با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید. در افتتاحیه این برنامه محترم داکتر وهاج مشاور ارشد جندر مقام معاونیت دوم ریاست جمهوری، محترم محمد شاکر “حبیب یار” …

Read More »

اهمیت و نقش تکنالوژی در تعلیم و تربیه

عنوان کاربرد تکنالوژی در تعلیم و تربیه و آموزش شامل هرگونه وسایل ممکن اطلاعاتی می شود که می تواند در تعلیم و تربیه مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع با وسایل و لوازم مورد استفاده در تعلیم و تربیه از قبیل تلویزیون، رسانه های اجتماعی، آموزشگاه های زبان و انواع …

Read More »

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ۲۰۳۰

هدف ۱: نقطه پایین گذاشتن به تمام انواع فقر در همه جا هدف ۲: پایان گرسنگی، تامین امنیت غذایی، بهبود تغذیه و ترویج زراعت پایدار هدف ۳: حصول اطمینان از زندگی صحتمند و ترویج سعادت برای همه در تمام مراحل سنی هدف ۴: تضمین آموزش فراگیر با کیفیت برابر و …

Read More »