Home / فعالیت‌ها / تعلیم و تربیه / ورکشاپ آموزش شهروندی جهانی برگزار گردید

ورکشاپ آموزش شهروندی جهانی برگزار گردید

کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو مطابق به پلان عملیاتی سال ۱۳۹۷ خویش اولین دور ورکشاپ سه روزه را در سه مرحله برای معلمین شهر کابل برگزار نمودند. در ورکشاپ متذکره حدود سی تن معلم و در مجموع ۹۰ تن از مکاتب مختلف شهر کابل اشتراک ورزیده بودند که توسط ترینران با تجربه در کشور کوریای جنوبی آموزش داده شدند. در روز نخست این ورکشاپ مسایل شهروند جهانی و مفهوم آموزش شهروند جهانی، چی کسانی میتوانند بعنوان بازیگران اصلی تقویت شهروند جهانی عمل کنند، بازیگران شهروند جهانی دارای کدام مهارت‌ها باشند؟ مد نظر گرفته شده بود.

از جانب دیگر، در روز دوم این ورکشاپ مسایل حقوق بشر در جهان و افغانستان مورد بحث قرار گرفت و بعد از ظهر بطور عملی برای معلمین آموزش داده شد تا آنان بتوانند در مکاتب شان برای شاگردان عملی نمایند. در روز سوم این ورکشاپ تمرکز بیشتر روی آموزش دختران و برابری جنسیتی بود که توسط استادان پوهنتون و با تجربه هم بصورت لکچر و عملی برای معلمین پیشکش گردید و در ختم آن هر یک از اشتراک کننده گان پلان عملیاتی خویش را ترتیب نمودند تا مطابق به آن در میتود تدریس شان عملی نمایند.

این ورکشاپ با حمایت سازمان APCEIU ، وزارت محترم معارف و با ترتیب و تنظیم کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو اجرا گردید. قابل ذکر است که در ختم این ورکشاپ تصدیق نامه‌ها نیز به اشتراک کنندگان از جانب کمیسیون‌ملی یونسکو و آیسیسکو اهداء گردید.

آموزش شهروند جهانی مطابق به شاخص هفتم هدف چهارم انکشاف پایدار ملل متحد (SDGs 2030) میباشد. این روش برای تقویت هم‌بستگی، اتحاد، هم‌پذیری، صلح، دموکراسی، بردباری، برابری جنسیتی و حقوق بشر در جهان پایه‌ریزی شده است و توسط سازمان APCEIU که در کشور کوریای جنوبی موقعیت دارد پیشکش میگردد. کمیسیون‌ملی یونسکو و آیسیسکو مفتخر است که با ایجاد روابط حسنه با این سازمان، چندین تن از استادان ریاست تربیه معلم را غرض فراگیری آموزش شهروندی جهانی به کشور کوریای جنوبی فرستاده است و از جانب دیگر برای اولین‌بار بطور رسمی این برنامه را در افغانستان اجرا میکند.

حیات الله مهریار

 

About admin

Check Also

جلسه شورای اجرائیه کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

جلسه شورای اجرائیه کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو تحت ریاست محترم محمد شاکر حبیب یار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *