Home / فعالیت‌ها / ارتباطات / حق دسترسی شهروندان به اطلاعات

حق دسترسی شهروندان به اطلاعات

حق دسترسی شهروندان به اطلاعات

حق دسترسی به اطلاعات در اوایل سال ۱۹۴۸ با اشتراک ۵۱ کشور عضو ملل متحد در جینوا به تصویب رسید. بر مبنای این اصل تمام دولت ها موظف هستند تا اطلاعات لازم را برای شهروندان شان مهیا سازند، و هر فرد حق در یافت، جستجو انتقال وانتشار اطلاعات را داشته باشد.

اطلاعات به مفهوم هر نوع داده، سند واطلاعی است که قابل ارایه وانتقال به دیگران باشد. عصر امروز بنا به رشد چشمگیر تکنالوژی عصر انفجار اطلاعات وجهانی شدن مینامند، رشد روز افزون رسانه ها که امکان دسترسی مردم جهان را به تازه ترین خبر ها وگزارش ها  از دور ترین نقاط جهان فراهم نموده  ودنیا را شبیه دهکده کوچک  کرده که هرگوشه آن اتفاق بیفتد در اسرع وقت گوشه دیگر آن مردم آگاه میشوند.

مزایای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات

حق دسترسی به اطلاعات سطع دانش وآگاهی مردم را افزایش می دهد واعتماد مردم را نیز نسبت به دستگا حکومتی تقویت می کند وآنان را برای مشارکت در تصمیم گیری ها وبرنامه های آینده ملی تشویق میکند. بنابر این توجه به مفهوم آزادی اطلاعات وحق دسترسی به آن از منظر رابطه میان مردم وقدرت سیاسی بسیار حائز اهمیت می باشد. واز بعد دیگر هم قدرت واطلاعات ارتباط ارگانیک ومستقیم با یکدیگر دارد. یک نظام مردم سالار وقتی امکان پذیر میشود که از وسعت قدرت دولت در برابر شهروندان کاسته شود. حاکمیت مردم زمانی تقویت میشود که مردم از سیاست های کلان ملی وتصمیم گیری های دولت آگاه باشند وبتوانند در برابر آن واکنش نشان دهند، پس حق دسترسی به اطلاعات از یک طرف سازکار لازم را برای تحقق حقوق شهروندان به وجود می آورد واز سوی دیگر رفتار مبتنی بر قانون واعمال قدرت مشروع حکومت را تضمین می کند.

وضع محدودیت بر دسترسی داشتن شهروندان به اطلاعات

معمولا نظام های پایدار، باثبات و برخوردار از میزان قابل قبول مشروعیت بخاطر ایجاد شفافیت وتقویت روند پاسخگوی ادارات دولتی به مردم، وافزایش سطح مشروعیت وجلب اعتماد مردم می کوشند، تا مردم را درجریان تصمیم گیری ها و برنامه های دولت قرار دهند. اما برعکس نظام های ضعیف وغیر دموکراتیک با سطح پاین از مشروعیت، از جریان آزادی اطلاعات در قلمروی سیاسی شان  هراس دارند وآن را برای امنیت، ثبات وپایداری نظام خطرناک می پندارند به این دلیل در این گونه نظام ها قانون دسترسی به اطلاعات با محدودیت ها وچالش های بسیاری مواجه هست وبسیاری از اعمال دولت از چشم مردم پنهان می ماند ومردم نیز در تصمیم گیری های وبرنامه های دولت مشارکت فعال نمیداشته باشند. زمانیکه مردم در ساختار آینده یک کشور سهم فعالانه نداشته باشند مشروعیت نظام ها زیر سوال برده میشود ودیری نیست که این گونه نظام ها با بی ثبات سیاسی روبرو شده ودر فرجام سقوط نمایند.

نیک محمد نیکزاد

 

About admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *