Home / فعالیت‌ها / تعلیم و تربیه / اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ۲۰۳۰

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ۲۰۳۰

هدف ۱: نقطه پایین گذاشتن به تمام انواع فقر در همه جا

هدف ۲: پایان گرسنگی، تامین امنیت غذایی، بهبود تغذیه و ترویج زراعت پایدار

هدف ۳: حصول اطمینان از زندگی صحتمند و ترویج سعادت برای همه در تمام مراحل سنی

هدف ۴: تضمین آموزش فراگیر با کیفیت برابر و ترویج فرصت‌های یادگیری ما دام العمر برای همه

هدف ۵: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران

هدف ۶: اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت محیط برای همه

هدف ۷ : تأمین دسترسی به انرژی ارزان، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه

هدف ۸: ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر و اشتغال کامل و سازنده و کار مناسب برای همه

هدف ۹: ایجاد زیرساختار های پاسخگو، ترویج صنعتی شدن پایدار و تقویه اختراعات

هدف ۱۰: کاهش نابرابری در سطح ملی و بین المللی

هدف ۱۱: مصون و جوابگو ساختن و پایداری شهرها و محلات زیست انسان‌ها

هدف ۱۲: حصول اطمینان از الگو های پایدار تولید و مصرف

هدف ۱۳: اقدام فوری و عملی در قسمت مبارزه با تغیرات اقلیمی و تاثیرات آن

هدف ۱۴: استفاده محتاطانه و پایدار اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار

هدف ۱۵: حفظ ، بازگرداندن و ترویج استفاده پایدار اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگلات ، مبارزه علیه صحرائی شدن زمین، متوقف کردن و برگشت تخریب زمین و متوقف کردن ضایعات تنوع زمینی

هدف ۱۶: ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای توسعه پایدار، فراهم آوری دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، حسابده در تمام سطوح

هدف ۱۷: تقویت اسباب تطبیقی و قدرت تازه دادن به مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار

 

 

About admin

Check Also

اعلان بست‌های خالی در سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی کشور های اسلامی( آیسیسکو)

اعلان بست‌های خالی در سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی کشور های اسلامی( آیسیسکو) سازمان آیسیسکو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *