Home / گزارش‌ها / سفرها / گزارش سفر از اشتراک در ورکشاپ آموزشی کشور جمهوری کوریا گزارش سفر از اشتراک در ورکشاپ آموزشی کشور جمهوری کوریا

گزارش سفر از اشتراک در ورکشاپ آموزشی کشور جمهوری کوریا گزارش سفر از اشتراک در ورکشاپ آموزشی کشور جمهوری کوریا

به مقام محترم وزارت جلیله معارف!

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

محترما!

اینجانب حیات الله مهریار مدیر بخش علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو افغانستان و مسئول وبسایت این کمیسیون، بنا بر دعوت رسمی کمیسیون ملی یونسکوی کوریای جنوبی به یک کورس آموزشی از تاریخ (۶ سپتمبر الی ۹ سپتمبر ۲۰۱۶) تحت عنوان انکشاف وبسایت که در شهر سیئول آن کشور دایر گردیده بود اشتراک نمودم. این کورس آموزشی توسط کمیسیون ملی یونسکو – کوریا سازماندهی شده بود.

اینک بعد از سپری نمودن موفقانه آن دوباره به کشور برگشته ام، گزارش سفر خویش را تهیه و جهت آگاهی شما قرار ذیل تقدیم می دارم:

عنوان کورس آموزشی:

۲۰۱۶ Website Development Project

پروژه انکشاف وبسایت ۲۰۱۶

کشور های اشتراک کننده در کورس:

۷ تن از کشور های اندونیزیا، فلیپین، بوتان، لاوس و افغانستان

  مدت کورس:

۴ روز از ۶-۹ سپتمبر

محتویات کورس:

در این کورس بصورت لکچر، کارهای عملی، پریزنتیشن و نحوه ایجاد امکانات برای وبسایت و آبدیت نمودن آن تدریس گردید.

اداره برگزار کننده:

Korean National Commission for UNESCO (KNCU)

کمیسیون ملی یونسکو – کوریا

فعالیت ها:

کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان نظر به مسئولیت های خویش و انعکاس فعالیت های اش مصصم شدند تا با همکاری کمیسیون ملی کوریا وبسایت مستقل را بسازند. از این امر حدود هفت ماه قبل بنا بر دعوت کمیسیون ملی یونسکو- کوریا فعالیت های خویش آغاز نمودیم. در جریان این هفت ماه کمیسیون ملی یونسکوی افغانستان نظر به تعهدات خویش مبنی بر خریداری هاست و دومین و همچنان بروز نگهداشتن وبسایت سعی و تلاش زیادی به خرچ دادند. این کورس آموزشی ترتیب و تنظیم نمودن فعالیت های چند ماه گذشته را به نمایش میگذاشت و در ضمن نکته نظریات و پرسشهای را نیز مطرح میگردید.

نتایج و دست آورد ها:

چنانکه آگاهی دارید کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان بصورت مداوم با دفتر مرکزی یونسکو و آیسیسکو و کشور های عضو این دو سازمان در ارتباط میباشد. بنا چگونگی انعکاس فعالیت در فضای انترنت یک امر معمول و در عین حال مهم و ارزنده میباشد. از اینرو اشتراک اینجانب بعنوان مسئول وبسایت نهایت ضروری و مهم پنداشته میشد. این کورس آموزش دو دستآورد عمده را در قبال داشته است:

  • چگونگی آبدیت یا بروز رسانی وبسایت که در نتیجه آن میتوان دستآورد های کمیسیون ملی را انعکاس داد.
  • تبادل نظریات و فراهم نمودن زمینه ارتباطات با کشور های که در کورس حضور داشتند.

مشاهدات:

کشور کوریا یکی از کشور های است که در تمام عرصه های نوین تکنالوژی و موارد استفاده آن در میان سایر کشور ها در مقام های اول تا چهارم قرار  دارد. داشتن وبسایت برای هر ارگان یک امر معمول و در عین حال ضروری پنداشته میشود. از سوی هم جمهوری کوریا نه تنها در عرصه تکنالوژی و مکاتب توجه دارند، بلکه در عرصه هنر و حفظ آثار و مناطق تاریخی خویش توجه خاصی دارند و هزینه های هنگفتی را در زمینه به مصرف رسانیده اند. مردم کوریا صداقت دارند، سخت کار میکنند و به کشور شان احترام قایل اند که نمونه خوبی برای مردم ما میباشد. امیدوارم بتوانم داشته هایم را با دیگران شریک بسازم تا ما هم به چنین دستآورد های ناییل آییم.

پیشنهادات:

چنانکه آگاهی دارید سالانه دها نفر در پروگرام های مختلف از کارمندان وزارت معارف جهت کسب تجارب و ارتقای ظرفیت شان به کشور های مختلف اعزام میگردند. اما بعد سپری نمودن کورس ها و برگشت شان به کشور زمینه شریک ساختن تجارب و انتقال آن به دیگران وجود ندارد. پیشنهاد می نمایم تا بعد از این در برنامه های مشخص از کسانی که تجارب جدیدی از کشور های دیگر کمایی می نمایند جهت شریک ساختن و مستفید شدن دیگران برنامه های را روی دست بگیرند.

کشور کوریا در عرصه معارف دستاورد های چشمگیری داشته اند که کشور ما نیاز جدی به همکاری و ارتباط با آنها را دارند. از اینرو پیشنهاد می نمایم که روابط حسنه خویش را تقویت بخشیده و زمینه تجارب بیشتر را مساعد سازید، تا شاهد رشد معارف در کشور خویش باشیم.

About admin

Check Also

محترم محمد شاکر حبیب یار سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو- افغانستان در مجتمع وزرا آسیا پسیفیک اشتراک ورزید

محترم محمد شاکر حبیب یار سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان به نماینده …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *