Home / فعالیت‌ها / علوم اجتماعی / جندر / تمرکز به برابری جنسیت (جندر)

تمرکز به برابری جنسیت (جندر)

img_20150102_120831

همانگونه که جامعه متشکل از زنان و مردان اند، این دو جزء لاینفک نیز هستند. هیچ جامعه ای را نمیتوان یافت که بدون سهم فعال این دو قشر در کنار هم به جایگاه بلند علمی، اقتصادی و آرامش جمعی رسیده باشند. اینجاست که این موضوع مهم و اساسی را سازمان یونسکو مورد توجه قرار داده است. تساوی جنسیت به منظور حفظ احترام به کرامت انسانی و فراهم نمودن فرصت های برابر آموزش و شغل برای زن و مرد می باشد. این دو موجود در کنار هم میتوانند باعث رشد، ترقی و بالنده گی جامعه گردند. اگر تنها به مردان توجه صورت گیرد و زنان را از گردونه فعالیت های اجتماعی حذف کنیم، یا بر عکس آن، به این مفهوم که به عدالت اجتماعی نمی رسیم.

تساوی جندر چیست؟

یونسکو در اولویت پلان عملیاتی برابری جندر ۲۰۱۴-۲۰۲۱ خویش تشریح میدارد: برای یونسکو، تساوی جندر اشاره به حقوق مساوی، فرصت ها و مسئولیت ها برای مردان، زنان، پسران و دختران است. این موضوع دلالت بر منافع، نیازمندی های هر دو اعم از زن و مرد با در نظر گرفتن شناخت و تنوع اقشار مختلف آنان هستند. برابری جنسیتی یک اصل حقوق بشر، یک پیش شرط توسعه پایدار مردم محور و این یک هدف به خودی خود است. ( صفحه ۱۱ پلان عملیاتی)

از اینرو دنیای امروز دنیای تنوع زیستی و فرهنگی است که با حفظ احترام به ایده ها، زمینه رشد جامعه را فراهم می سازد. با توجه به همین مسئله یونسکو دهه ای ۲۰۱۱- ۲۰۲۰ را تنوع زیستی نامگذاری کرده است. از اینرو ما باید تلاش نماییم تا زمینه تنوع زیستی و تسهیل فرصت های برابر را در کشور فراهم نماییم. فرصت ها و زمینه را باید خلق کنیم و فرهنگ احترام متقابل را در میان مردم رواج دهیم. این امر تنها مسئولیت یونسکو و یا سایر نهاد های ملی و بین المللی نیست. بلکه هر کدام به زعم خویش در این راستا مسئولیم.

کمیسیون ملی یونسکوی افغانستان به اساس تعهدات ملی و بین المللی که دارد خود را مکلف میداند تا در تسهیل فعالیت های آموزشی، علمی و فرهنگی با سازمان یونسکو و سایر نهاد های ملی و بین المللی همکاری و هماهنگی نماید. مطابق به این اصل در سالهای قبل بخاطر ترویج فرهنگ آموزش برابر میان دختران و پسران سمینار ها و ورکشاپ های آموزشی را برای قشر اناث و ذکور دایر نموده  که هر یک آن با دستآورد های چشمگیری همراه بوده است.

یکی از این برنامه های ثمر بخش در راستای افزایش شمولیت دختران در مکاتب بود که با همکاری وزارت محترم امور زنان تطبیق گردید. پروژه مذکور تحت عنوان” کمپاین افزایش شمولیت دختران در مکاتب” در شش ولایت، شامل دو روز سمینار و هفت روز کمپاین خانه به خانه را در بر میگرفت. این پروگرام به منظور متقاعد ساختن خانواده های که به دختران شان اجازه مکتب رفتن را نمیدادند، تشویق و سهمگیری خانواده ها و فراهم نمودن زمینه آموزش بصورت یکسان میان پسران و دختران بود. تطبیق این پروژه امیدواری های را در مناطق تحت پوشش اش خلق کرد و دها دختر در کنار برادران خویش شامل مکتب شدند تا آینده روشن را رقم زنند.

کمیسیون ملی یونسکو با درنظر داشت همین مسئله و با همکاری وزارت محترم امور زنان این روند را دوباره روی دست گرفت تا در ولایات دیگر نیز پروژه و کمپاین مذکور را تطبیق نمایند. از سوی هم با در نظر داشت اهمیت موضوع جندر، پروژه دیگری را برای بلند بردن ظرفیت کارمندان زن در وزارت معارف روی دست گرفته ایم که تطبیق آن میتواند یک امید تازه ای برای زنان ایجاد نماید.

ما معتقدیم برنامه های که جنبه عملی در ذهنیت دادن و رشد علمی و توانایی کارمندان در وزارت خانه ها گردد به نحوی تأثیرات مثبت را در چگونگی نگرش افراد در قبال زن و یا مرد دارد. از اینرو ما مصمم تر از قبل برای رشد علمی و ظرفیت کاری کارمندان با اصل مراعات تساوی جندر فعالیت خویش را گسترش می دهیم.

About admin

Check Also

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ۲۰۳۰

هدف ۱: نقطه پایین گذاشتن به تمام انواع فقر در همه جا هدف ۲: پایان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *