Home / درباره ما

درباره ما

کشور عزیز ما افغانستان حین کسب عضویت سازمان یونسکو به تاریخ ۴ می ۱۹۴۸ میلادی مطابق ۱۴ ثور ۱۳۲۷ هجری شمسی این کمیسیون را ایجاد نموده است. از سوی هم عضویت سازمان آیسیسکو را در سال ۲۰۰۳ بدست آورد، از اینکه کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان تشکیل مشخص برای انجام امورات نداشته تا در تطبیق برنامه های آیسیسکو وارد عمل گردد، بناً کارهای این دو سازمان (یونسکو و آیسیسکو) با یک تشکیل و نظر به حیطه کاری آن در وزارت معارف پیشنهاد و به پیش برده میشود. اما؛ فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان متأثر از چالشهای موجود در کشور بوده و در تطبیق برنامها و اهداف یونسکو و آیسیسکو در افغانستان با فراز و نشیب های همراه بوده است. بعد از اینکه حکومت وحدت ملی آغاز به کار کرد و تغیر در هیآت رهبری وزارت معارف و کمیسیون ملی یونسکو بوجود آمد، تلاشهای پیگیر و مثمر در جهت هماهنگی و ارتباط با سازمان های یونسکو و آیسیسکو انجام شده است. امید میرود تا این تلاشهای ثمر بخش واقع شده و موجب اعتماد و گسترش روابط نیک و دوامدار با سازمان آیسیسکو گردد.

 1. اهداف کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان

به تآسی از اساسنامه كمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو افغانستان مرکز اراده و عمل برنامه های یونسکو در افغانستان میباشد که پل ارتباط میان جمهوری اسلامی افغانستان و یونسکو در پاریس و دفاتر منطقه‌ای مربوطه آن بوده و با وزارتخانه های سکتوری و ادارات مربوطه، در امر اهداف یونسکو فعالیت می نمایند و دارای شخصیت حقوقی و اهدافی به شرح ذیل است:

 • مشارکت در فعالیت های یونسکو به منظور استقرار صلح و ایجاد تفاهم متقابل میان ملت ها و مردم جهان از طریق اشاعه دانش و معرفت و اهمتام در امر نشر فرهنگ و آموزش عام،
 • تلاش در جهت بر قراری حفظ و بسط عدالت، آزادی و حقوق اساسی افراد با الهام از اصول و ارزش های معنوی مردم افغانستان، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اهداف یونسکو از طریق همکاری با سازمان مرکزی یونسکو، موسسات و دفاتر وابسته به آن،
 • تلاش برای توسعه و ترویج فرهنگ، آموزش، خرد و اشاعه ارزش های انسانی و مبارزه با مفاسد اخلاقی از راه تبادل فکری با صاحب نظران در قلمرو ارزش های معنوی مردم افغانستان،
 • تلاش برای اعتلای هویت ملی، پخش دانش و تعمیم تعلیم و تربیه عام برای فرزندان و کلان سالان در افغانستان،
 • کوشش در غنی کردن اندیشه ای بشری از راه نشر و بسط دانش به منظور اکمال فضیلتهای انسانی،
 • کوشش به منظور شناخت فرهنگ های گوناگون جوامع و مردم جهان و معرفی فرهنگ و میراث های فرهنگی افغانستان،
 • همکاری جدی با وزارت ها و موسسات آموزشی و فرهنگی افغانستان جهت تعمیم آموزش و مبارزه با بیسوادی به عنوان مانع عمده تعالی فکری و توسعه فرهنگی و همکاری در زمینه های مذکور با یونسکو و موسسات وابسته به آن،
 • ایجاد ارتباط بین یونسکو و موسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی کشور که در زمینه های آموزشی، تربیتی، علمی ، فرهنگی و اطلاعات فعالیت دارند،
 • همکاری و همگامی در ایجاد نظام نوین ارتباطات به منظور مبادله ای گسترده اطلاعات در سطح ملی و جهانی،
 • تسهیل و توسعه ارتباط با کمیسیون های ملی یونسکو در کشور های دیگر به خصوص کشور های منطقه به منظور همکاری طرح ها و اجرای برنامه ها و انجام مطالعات مشترک،
 • همکاری در اجرای طرح ها و برنامه هایی که در قالب فعالیت های یونسکو از سوی دولت افغانستان ارائیه میگردد،
 • پیشنهاد بودیجه سالانه کمیسیون به وزارت معارف،
 • تعین مصرف وجوه و اموالی که به عنوان هدیه برای پیشرفت فعالیت های کمیسیون ویا مقاصد یونسکو، به کمیسیون ملی تقدیم میشود و نظارت در مصرف آنها،
 • ایجاد ارتباط بین موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی کشور و با موسسه تربیتی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی ( آیسیسکو) و همکاری با آن موسسه در زمینه های آموزشی، علمی، فرهنگی و اطلاعات،[۱]
 1. نقش کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو

کمیسیون ملی یونسكو و آیسیسکوی افغانستان در مطابقت به منشور کمیسیون های یونسکو پنج نقش بسا مهم و ارزنده ای در در تطبیق و نظارت از برنامه های یونسکو در افغانستان دارد:

 • نقش ارتباطات: ارتباط میان دولت، نهادهای دولتی و غیر دولتی با یونسكو، دفاترمنطقه‌ای یونسکو و آیسیسکو و همچنین با كمیسیون‌های ملی سایر کشور ها،
 • نقش مشورتی: ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های كاری یونسكو به دولت، نهادها و سازمان‌های ذیربط در خصوص نحوه مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌های یونسکو،
 • نقش اطلاع‌رسانی: معرفی اهداف، راهبردها، برنامه‌ها و انتشارات یونسكو در سطح ملی از طریق رسانه‌های ملی و محلی و انتشار کتب و اسناد یونسکو به زبان دری و پشتو،
 • نقش هماهنگ‌كننده: ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرا و تطبیق برنامه‌های یونسکو در کشور،
 • نقش طراحی: اجرا و ارزیابی برنامه‌های یونسکو و نیز مشارکت در پژوهش‌های مربوط با موضوعات كاری یونسکو و آیسیسکو در کشور،[۲]

کمیسیون های ملی یونسکو

به تأسی از ماده هفتم اساسنامه این سازمان، کشور های عضو یونسکو باید کمیسیون های ملی را در کشور شان طوری ایجاد نمایند که با شرایط خاص کشور شان سازگار و مناسب باشد. وظایف کمیسیون های ملی نظر به اساسنامه آن، اشتراک در برنامه ها و فعالیت های یونسکو، فعالیت های گوناگون شعبات اجرایی، نماینده گی  ها، موسسات، سازمان ها و افراد که برای پیشرفت تعلیم و تربیه، ساینس، فرهنگ و اطلاعات کار میکنند دخیل بسازد. از سوی هم این کمیسیون ها جهت اشتراک در فعالیت های یونسکو که مرام و اهدافش بالا بردن دانش متقابل و تفاهم بین اقوام، در نگهداری صلح، امنیت و رفاه عمومی انسانها است، تلاش ورزند.

تصویب ساختار کمیسیون های ملی یونسکو در بیستمین جلسه کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۷۸ میلادی صورت گرفته است. این کمیسیون ها منبع مهم معلوماتی برای یونسکو بوده تا تمام اولویت های کشور های عضو را در عرصه های آموزش، ساینس و فرهنگ به یونسکو گزارش دهند.

کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان

کشور عزیز ما افغانستان حین کسب عضویت سازمان یونسکو به تاریخ ۴ می ۱۹۴۸ میلادی مطابق ۱۴ ثور ۱۳۲۷ هجری شمسی این کمیسیون را ایجاد نموده است. از سوی هم عضویت سازمان آیسیسکو را در سال ۲۰۰۳ بدست آورد، از اینکه کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان تشکیل مشخص برای انجام امورات نداشته تا در تطبیق برنامه های آیسیسکو وارد عمل گردد، بناً کارهای این دو سازمان (یونسکو و آیسیسکو) با یک تشکیل و نظر به حیطه کاری آن در وزارت معارف پیشنهاد و به پیش برده میشود. اما؛ فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان متأثر از چالشهای موجود در کشور بوده و در تطبیق برنامها و اهداف یونسکو و آیسیسکو در افغانستان با فراز و نشیب های همراه بوده است. بعد از اینکه حکومت وحدت ملی آغاز به کار کرد و تغیر در هیآت رهبری وزارت معارف و کمیسیون ملی یونسکو بوجود آمد، تلاشهای پیگیر و مثمر در جهت هماهنگی و ارتباط با سازمان های یونسکو و آیسیسکو انجام شده است. امید میرود تا این تلاشهای ثمر بخش واقع شده و موجب اعتماد و گسترش روابط نیک و دوامدار با سازمان آیسیسکو گردد.

 1. اهداف کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان

به تآسی از اساسنامه كمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو افغانستان مرکز اراده و عمل برنامه های یونسکو در افغانستان میباشد که پل ارتباط میان جمهوری اسلامی افغانستان و یونسکو در پاریس و دفاتر منطقه‌ای مربوطه آن بوده و با وزارتخانه های سکتوری و ادارات مربوطه، در امر اهداف یونسکو فعالیت می نمایند و دارای شخصیت حقوقی و اهدافی به شرح ذیل است:

 • مشارکت در فعالیت های یونسکو به منظور استقرار صلح و ایجاد تفاهم متقابل میان ملت ها و مردم جهان از طریق اشاعه دانش و معرفت و اهمتام در امر نشر فرهنگ و آموزش عام،
 • تلاش در جهت بر قراری حفظ و بسط عدالت، آزادی و حقوق اساسی افراد با الهام از اصول و ارزش های معنوی مردم افغانستان، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اهداف یونسکو از طریق همکاری با سازمان مرکزی یونسکو، موسسات و دفاتر وابسته به آن،
 • تلاش برای توسعه و ترویج فرهنگ، آموزش، خرد و اشاعه ارزش های انسانی و مبارزه با مفاسد اخلاقی از راه تبادل فکری با صاحب نظران در قلمرو ارزش های معنوی مردم افغانستان،
 • تلاش برای اعتلای هویت ملی، پخش دانش و تعمیم تعلیم و تربیه عام برای فرزندان و کلان سالان در افغانستان،
 • کوشش در غنی کردن اندیشه ای بشری از راه نشر و بسط دانش به منظور اکمال فضیلتهای انسانی،
 • کوشش به منظور شناخت فرهنگ های گوناگون جوامع و مردم جهان و معرفی فرهنگ و میراث های فرهنگی افغانستان،
 • همکاری جدی با وزارت ها و موسسات آموزشی و فرهنگی افغانستان جهت تعمیم آموزش و مبارزه با بیسوادی به عنوان مانع عمده تعالی فکری و توسعه فرهنگی و همکاری در زمینه های مذکور با یونسکو و موسسات وابسته به آن،
 • ایجاد ارتباط بین یونسکو و موسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی کشور که در زمینه های آموزشی، تربیتی، علمی ، فرهنگی و اطلاعات فعالیت دارند،
 • همکاری و همگامی در ایجاد نظام نوین ارتباطات به منظور مبادله ای گسترده اطلاعات در سطح ملی و جهانی،
 • تسهیل و توسعه ارتباط با کمیسیون های ملی یونسکو در کشور های دیگر به خصوص کشور های منطقه به منظور همکاری طرح ها و اجرای برنامه ها و انجام مطالعات مشترک،
 • همکاری در اجرای طرح ها و برنامه هایی که در قالب فعالیت های یونسکو از سوی دولت افغانستان ارائیه میگردد،
 • پیشنهاد بودیجه سالانه کمیسیون به وزارت معارف،
 • تعین مصرف وجوه و اموالی که به عنوان هدیه برای پیشرفت فعالیت های کمیسیون ویا مقاصد یونسکو، به کمیسیون ملی تقدیم میشود و نظارت در مصرف آنها،
 • ایجاد ارتباط بین موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی کشور و با موسسه تربیتی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی ( آیسیسکو) و همکاری با آن موسسه در زمینه های آموزشی، علمی، فرهنگی و اطلاعات،[۱]
 1. نقش کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو

کمیسیون ملی یونسكو و آیسیسکوی افغانستان در مطابقت به منشور کمیسیون های یونسکو پنج نقش بسا مهم و ارزنده ای در در تطبیق و نظارت از برنامه های یونسکو در افغانستان دارد:

 • نقش ارتباطات: ارتباط میان دولت، نهادهای دولتی و غیر دولتی با یونسكو، دفاترمنطقه‌ای یونسکو و آیسیسکو و همچنین با كمیسیون‌های ملی سایر کشور ها،
 • نقش مشورتی: ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های كاری یونسكو به دولت، نهادها و سازمان‌های ذیربط در خصوص نحوه مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌های یونسکو،
 • نقش اطلاع‌رسانی: معرفی اهداف، راهبردها، برنامه‌ها و انتشارات یونسكو در سطح ملی از طریق رسانه‌های ملی و محلی و انتشار کتب و اسناد یونسکو به زبان دری و پشتو،
 • نقش هماهنگ‌كننده: ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرا و تطبیق برنامه‌های یونسکو در کشور،
 • نقش طراحی: اجرا و ارزیابی برنامه‌های یونسکو و نیز مشارکت در پژوهش‌های مربوط با موضوعات كاری یونسکو و آیسیسکو در کشور،[۲]

[۱]  اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان

[۲] منشور کمیسیون های ملی یونسکو

[۱]  اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان

[۲] منشور کمیسیون های ملی یونسکو