Home / News / Internal News / اولین جلسه شورای اجرائیه کمیسیون ملی یونسکو برگزار گردید

اولین جلسه شورای اجرائیه کمیسیون ملی یونسکو برگزار گردید

 آجندا:

 • افتتاح مجلس، تاریخچه مختصر کمیسیون ملی، دستآوردها و چالشهای عمده
 • تقویت و توسعه هماهنگی میان وزارت خانه های سکتوری، ادارات ذیدخل با کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو
 • استقلالیت و تثبیت جایگاه کمیسیون ملی در مطابقت با منشور کمیسیون های ملی یونسکو
 • ارائیه گزارش سالانه کمیسیون ملی با همکاری وزارت خانه های سکتوری و نماینده گی دایمی افغانستان در یونسکو
 • انتخاب پنج تن متخصص بعنوان عضو دایمی شورای اجرائیه کمیسیون ملی

اشتراک کننده ها:

 • محترم محمد شاکر حبیب یار، سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو
 • محترم وحید جویان، مسئول دیسک یونسکو و نماینده وزارت امور خارجه
 • محترم پوهندوی شیرشاه سادات، رئیس ارتقای کیفیت و حسابدهی و نماینده وزارت تحصیلات عالی
 • محترمه ماه رخ یوسفزی، رئیس تعلیمی و فرهنگی و نماینده وزارت امور زنان
 • محترم عبدالاحد فرزام، رئیس ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر
 • محترم عبدالمقیم افغان، رئیس پلان و ارتباط خارجه و نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ

محل جلسه: کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو-وزارت معارف

افتتاح مجلس، تاریخچه مختصر کمیسیون ملی، دستآوردها و چالشهای عمده

در آغاز این جلسه محترم محمد شاکر حبیب یار معلومات مختصری را پیرامون سازمان یونسکو و عضویت افغانستان در آن سازمان ارایه کرد و یادآور شد که افغانستان در سال 1948 میلادی عضویت این سازمان را حاصل نموده است. توأم با عضویت آن سازمان کمیسیون ملی را نیز ایجاد کرده است.

وی در ادامه سخنانش اضافه نمود: رهبران جهان در سال 2000 میلادی نشتسی در عرصه تعلیم و تربیه و چگونگی رشد آن در کشور سینیگال برگزار کردند و به این نتیجه رسیدند که چگونگی تقویت تعلیم و تربیه، در جهان باید هماهنگ و هدفمند به پیش برده شود و اهداف تعلیم برای همه را تعیین نمودند که به اساس آن تا سال 2015 هیچ طفل عمر مکتب بیرون از مکتب نماند. در این راستا سازمان یونسکو را موظف نمود تا هماهنگی این اجندای 15 ساله تعلیم و تربیه را بدوش گیرد و به تمام کشورهای عضو یونسکو گزارش پیشرفت و چالشها در عرصه رسیدن به اهداف تعیین شده تهیه و ارسال دارد.

امروز در افغانستان نظر به گزارش وزارت معارف ج.ا.ا حدود 3.5 میلیون طفل که در عمر مکتب قرار دارند، به مکتب دسترسی ندارند که اکثریت آن را اناث تشکیل میدهند و در دهات و مناطق دور دست کشور زندگی می نمایند.

آقای حبیب یار وظایف اساسی کمیسیون ملی را طور ذیل بیان نمود:

 • نشر معلومات و گزارشها راجع به نظام تعلیم وتربیه و فرهنگ در افغانستان.
 • مشوره دهی به دفتر یونسکو واقع کابل که به اساس آن یونسکو برنامه های انکشافی خویش را تهیه و تطبیق می نماید.
 • نظارت و گزارش دهی از فعالیت های یونسکو در افغانستان.
 • هماهنگی کاری میان وزارتخانه های سکتوری ج ا.ا با سازمان یونسکو.

فعالیت ها و دستآورد ها:

کمیسیون ملی یونسکو افغانستان طی یک سال اخیر دست آوردهای ذیل را داشته است:

 • تدوین و تصویب اساسنامه برای کمیسیون ملی یونسکو .
 • چاپ و نشر بروشور کمیسیون ملی که در آن دست آوردها و پلان های آینده کمیسیون منعکس گردیده است.
 • ایجاد وبسایت مستقل برای انعکاس فعالیت های کمیسیون ملی در سطح جهان
 • فراهم نمودن تسهیل در سفر ها و ایجاد روابط نزدیک کاری به وزارت خانه های سکتوری
 • برگزاری اولین جلسه شورای اجرائیه کمیسیون ملی در مطابقت به ماده دوازدهم اساسنامه کمیسیون ملی
 • ایجاد ارتباط نزدیک با دفاتر مرکزی و منطقوی سازمان یونسکو و کمیسیون های ملی سایر کشور ها

تقویت و توسعه هماهنگی میان وزارت خانه های سکتوری، ادارات ذیدخل با کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو:

در ادامه جلسه، محترم پوهندوی دوکتور شیرشاه سادات نماینده وزارت محترم تحصیلات عالی از ایجاد شورای اجرائیه کمیسیون ملی و فعالیت های این کمیسیون ابراز خرسندی نمود و در ادامه افزود: وزارت معارف بخش اساسی سطح دانش و تهداب تحصیلات عالی را تشکیل میدهد. به هر پیمانه ای که توجه بیشتر روی کیفیت آموزش به تعلیم و تربیه گردد به همان میزان تأثیر آن بر تحصیلات بیشتر میباشد. متأسفانه در وزارت تحصیلات عالی نیز بیشتر به کمیت توجه شده است نه کیفیت. فعلا 36 نهاد دولتی، 128 نهاد خصوصی در عرصه تحصیلات عالی فعالیت می نماید. به منظور نظارت جدی و کارا از کیفیت این نهاد ها ریاست ارتقای کیفیت و حسابدهی ایجاد گردیده است و امید میرود نقش مهم و اساسی خویش را به پیش ببرد.

وی در ادامه سخنانش افزود: ما بخاطر بلند بردن کیفیت تحصیلی باید فرهنگ مطالعه و تحقیق را مروج دهیم که این امر با هدف یونسکو همسان است. این مسئله ما را با معیارهای جهانی برابر می سازد و یونسکو میتواند ما را در زمینه همکاری نماید.

وی در اخیر سخنانش آغاز فعالیت های کمیسیون ملی را نوید بخش فردای بهتر در عرصه های کاری یونسکو دانست و هر نوع همکاری را با کمیسیون اعلان نمود.

آقای حبیب یار نیز همکاری وزارت خانه های سکتوری را در عرصه های دعوت نامه ها، پرسشنامه ها یک  امر مهم تلقی نمود و افزود: اگر به دعوت نامه ها و پرسشنامه های یونسکو به موقع پاسخ ارایه گردد بدون شک اعتبار ملی و بین المللی کمیسیون ملی بلند می رود و مورد حمایت بیشتر یونسکو نیز قرار خواهیم گرفت.

متعاقباً آقای عبدالاحد فرزام، نماینده محترم کمیسیون مستقل حقوق بشر ج.ا.ا صحبت نموده افزود: احترام به عدالت و قانون مداری و حقوق بشر هدف مشترک یونسکو و کمیسیون مستقل حقوق بشر بوده و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سالانه حد اوسط 50,000 تن را از طریق سمینار ها و ورکشاپ ها در مورد عدالت، قانون و حقوق بشر آموزش می دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر 79 گزارش تحقیقی در مورد خشونت علیه اطفال  و زنان را منتشر نموده است.

وی از همکاری خویش در عرصه شریک نمودن گزارش های سالانه با کمیسیون اعلان نمود. آقای فرزام در عرصه ارتباطات و هماهنگی نیز پیشنهاد خویش را ارایه نمود و بیان داشت:” اگر جلسه های شورای اجرائیه در هر سه ماه بصورت منظم دایر گردد، بدون شک هماهنگی و روابط نزدیک نیز ایجاد میگردد. پس این روند ادامه یابد.”

بعداً آقای وحید جویان، مسئول دسک یونسکو و آیسیسکوی وزارت جلیله امور خارجه اظهار داشت: گسترش فعالیت ها، هماهنگی و روابط مستحکم وابسطه به نماینده وزارت خانه های سکتوری بوده که نقش فوکلپاینت را نیز ایفا میکنند. در صورت ضرورت به آمار و ارقام میتوانند یک شعبه ایجاد کنند تا به اسرع وقت بتواند معلومات را شریک سازند.

در ادامه جلسه، محترم عبدالمقیم افغان، رئیس پلان و ارتباط خارجه وزارت گرانقدر اطلاعات و فرهنگ نیز ضمن خرسندی از تشکیل شورای اجرائیه افزود:” هماهنگی و روابط مستحکم را همین افراد که معرفی شده اند ایجاد نمایند. از سوی دیگر پروژه های پیشنهادی باید در آجندا گرفته شود و آنرا اولویت بندی نمایند. همچنان رسانه در عرصه اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ عالی نقش برجسته دارند و باید در کمیسیون برایشان نقش قایل شود. “

شورای اجرائیه همچنان در مورد تهیه و ارسال گزارش سالانه به سازمان یونسکو بحث و تبادل نظر نموند:

 محترم شیرشاه سادات یادآورد شد که در جلسه بعدی هر یک از فوکلپاینت، گزارش فشرده ای که شامل فعالیت های عمده، چالشها و پلان های آینده وزارت خانه های مربوطه خویش را با سکرتریت کمیسیون ملی به اسرع وقت ارسال نموده و سکرتریت بعد از توحید و اصلاح به سازمان یونسکو رسما ارسال نماید. پیشنهاد آقای سادات از سوی اعضا مورد تایید قرار گرفت.

انتخاب پنج تن متخصص جهت کسب عضویت دایمی شورای اجرائیه کمیسیون ملی

بر بنیاد اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو ، شورای اجرائیه متشکل از  13 عضو میباشد که پنج تن آنان را متخصصین در عرصه فعالیت های یونسکو تشکیل میدهد. فیصله به عمل آمد تا پنج تن متخصص از نهاد های ذیل رسما دعوت گردد تا در دومین جلسه اشتراک نمایند:

 • نماینده اتحادیه پوهنتون های خصوصی
 • نماینده جامعه مدنی
 • نماینده نماینده نهاد های مدافع حقوق بشر
 • نماینده اتحادیه رسانه ها
 • نماینده نهاد های مدافع حقوق زنان ( AWN)

نتیجه گیری:

محترم محمد شاکر حبیب یار بعنوان رئیس این شورا جلسه را جمع بندی نمود و آنرا سودمند و با ارزش خواند. از اشتراک، علاقمندی و حس مسئولیت پذیری اعضا ابراز تشکر نمود و خواهان هماهنگی و فعالیت های بیشتر گردید. وی به بخشهای مربوط دارالانشای کمیسیون ملی وظیفه سپرد تا گزارشها و فعالیت های شورای اجرائیه را از طریق شبکه های اجتماعی و وبسایت این کمیسیون به نشر بسپارد و برای جلسه بعدی پلان منظم خویش را ترتیب و آماده نمایند.

حیات الله مهریار

About admin

Check Also

ANCU Members visited UNESCO Kabul Office

On Feb 13, 2018, Afghanistan National Commission for UNESCO (ANCU) members had a meeting with …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *